Connect with us

Konpa

Vice 2k, 3k pou fen ane a

Published

on

′Fèt fen ane a yo rive. Anpil gwoup nan HMI la ap prepare yo pou anime sware toupatou nan peyi a. Gen nan yo k ap konte sou albòm ki gen youn ou de lane deja, ki poko fin ekspire, kote gen kèk tit tizè mizik yo poko dekouvri. Gen lòt, se repètwa yo, ki chaje ansyen hit ak klasik, yo pral met deyò pou fè banbochè yo danse.

 

Poutan, li toujou pi bon lè fòmasyon mizikal yo ofri bagay nèf oubyen ki fèk ap fè hit lè peryòd tankou lete ak fen ane pral tanmen. Vice 2k a konnen sa. Se pou sa li lage twa tit sa yo: “Lage Cha”, ” Pwomès” ak “San Limit”, yon mannyè pou yo gentan fè siksè nan moman kote vire won dyaz yo pral kòmanse nan apeprè yon mwa.

 

” San limit”, se tit ki kòmanse piti piti mache kite lòt yo dèyè. Se yon sijè yon ti jan orijinal sou yon ti mizik dous ou pa ka refize danse. Si jeneralman mizik Konpa love yo pale sou de moun ki renmen. Nan ka sa, Roberto pito ap chante sou limit li pral travèse avèk yon ti zanmi, li te toujou gen lòt lide dèyè tèt li pou li. Nan yon anbyans fènwa, chanpay ap koule sou mizik k ap jwe, fantas yo tou pwòch reyalite.

 

Kanta pou “Lage Cha”, se yon tèks angaje sou yon Konpa pike devan ak anpil gwouv. Frè Martino yo gen bagay nan men yo pou fè moun bouje, sitou nan festival. “Pwomès”, se yon melodi dous ki rakonte listwa yon Papa ki pati twò bonè. Twò bonè pou l te konnen dèyè l te gen yon ti Roberto k ap jèmen. Pwomès la : ” Menm si m ale lwen, m ap gen pou m tounen”.

Alèkile, si “San Limit” rive kontinye chimen hit li pran la epi de lòt mòso yo suiv li, bann Roberto Martino a gen bagay nan men l pou fen ane a. Se pral menm estrateji a pou lete 2019, puiske Mèt Beton an anonse albòm li pou dezyèm trimès ane k ap vini la. Se yon “Pwomès”

Diery Marcelin

dierymarcelin@yahoo.fr

Share
Continue Reading

Trending