Connect with us

Amazing

Roody RoodBoy jwenn kritik pou foto machin li poste

Published

on

Se tout bon vre Roody RoodBoy pa p chape anba bouch moun isit. Lè se pa pou pawòl ki nan mereng kanaval li, fwa sa se pou foto li poste sou paj FB li sou yon machin.

San RoodBoy la pa di ankenn kote se machin li, fraz “Fè sa ou gen pou ou fè” a ta sanble di tout bagay. Anpil nan kòmantè yo kalonnen atis, menm jan genyen ki ankouraje l.

“Machin sa nan peyi etranje se pou moun ki pwòch 50 lane. Ou menm, ki fèk kòmanse, tan pou w envesti nan tèt ou, ou pito achte l. Pandan ou sòti nan yon zòn kote moun pa ka manje. Manmanm ou mouri pou Kòb sa gen mwens ke yon lane. Se kounya mwen wè ou sovaj vre paske ou te ka bay Manman w asirans sante. Machin sa pa sanble ak idantite ou, ou ta dwe wont afiche w ak li”, se remak yon itilizatè k ap suiv Roody RoodBoy sou rezo sosyal yo. Pawòl sa yo rasanble pi fò lòt reyaksyon ki ale nan menm sans lan anba post la.

Yon lòt kote, gen fanatik ki pran pari pou vwa “San Konsyans” lan. “Egri”, “Ti mantalite”, se kèk kalifikatif yo chwazi pou bay replik la. “Nèg la travay anpil, pase nuit epi pa menm gen tan pou ret ak fanmi l. Kounya li afiche fui travay li, nou rayi l. Pito nou pran l pou modèl”, se ansanm pawòl opinyon ki ap kore Roody RoodBoy la.

Èske tankou lòt atak li sibi deja yo, RoodBoy la pral reyaji? N ap rete tann.

Share
Continue Reading

Trending